blog

ASTRO CACAO YORUMU TEMMUZ 2022

Yaz’ın rüzgarlarını hem tenimizde hem de iç alanlarımızda hissediyoruz. Bedenlerimizde ve alanımızda olanın, göksel rehberliği için yine sevgili Uçgun‘un astrocacao yorumlarına kulak verelim.

Onun dillendirdiği sorular üzerine meditasyona oturabileceğin gibi kendi kendine veya cacaoista’nın tuttuğu bir alanda Kakao Seremonisi de yapabilirsin.

Tüm anlamları ve potansiyelleriyle yaşamlarınızda açılsın dilerim.

Şimdi söz Uçgun’da…

 

Mars Boğa ( 5 Temmuz – 20 Ağustos): Hareketin yavaş,  temkinli ve kararlı bir yapıya büründüğü zaman kalitesi. Bedenimiz, toprak anne ve güç temaları aktive olurken,  ilkel ya da tam tersi yenilik içeren yöntemlerle fiziki güç gerektiren eylemler ve hareketler öne çıkabilir ( Zarar verme/fayda sağlama çerçevesinde). Harekete geçme motivasyonunda  haz ve keyf daha çok odakta yer alabilir.  Dolayısı ile finansal harcamalar da bu yöne kayabilir. Boğa burcu,  baş ve boyun bölgesini de temsil ettiğinden ilgili bölgelerin rahatsızlıkları gözlemlenebilir.  Bu süreçte sağlıklı beslenmek ve bedensel aktiviteler enerjinin dengelenmesi ve faydalı kullanımı için önemli. Peşine düştüğümüz arzularımız mı yoksa ilerleyişimize hizmet eden isteklerimiz mi? 

Merkür Yengeç ( 5 Temmuz-19 Temmuz): İletişimi, zihni, haberleşmeyi temsil eden Tanrı Ulağı Merkür’ün Yengeç burcu geçişinde gündeme taşıyacağı öncelikli konular; güvenlik, aile, vatan, mekanlar, yolculuklar, yurt dışı, yeraltı kaynakları, bilinçdışı ve rüyalar. Bu dönem, dikkatin ve sohbetin biraz daha güvenliği sağlama üzerine yoğunlaşması mümkün. Zihni meşgul eden geçmiş hatıralar, bu hatıraların yol açtığı duygusal blokajlar veya ailevi meselelerin konuşulup çözüme kavuşturulabileceği bir akış hakim. Elbette her gezegen konstelasyonunda olduğu gibi alt versiyonu ve üst versiyonu ile deneyime açık bir süreç. Gölgesi; alınganlık, adaptasyon güçlüğü, dürtüsel söylemler, güvenlik kaygısı, duygusal manipulasyon, ırkçılık şeklinde tezahür edebilir. Dolayısı ile psikolojik terapiler, nefes terapileri, şamanik şifa gibi bilinç dışı alanın sağaltımına yönelik çalışmalar Merkür Yengeç transitini verimli kullanmak için değerlendirilebilir. 

Merkür Aslan ( 19 Temmuz – 4 Ağustos): Aynı ay içinde zihinsel ve düşünsel yapımızın doğası farklı kalitelerle besleniyor. Zira genel olarak Merkür bir burçta 3 hafta etkileşimde kalır ( retro dönemleri hariç). Merkür’ün Yengeç’deki savunmacı niteliğinin, kükreyen ve ben diyebilen bir yapıya evrildiği Aslan etkileşiminde ise odak;  eğlence, hobiler, yaratıcı ifade ve yazılı sözlü kendini ortaya koyabilme cesaretine yöneliyor. Zihinsel enerji aslında görünür olmak isteyecek diyebiliriz. özellikle farkındalığın ve öngörü yapabilme kapasitesi de bu dönem yoğunlaşabilir ( Aslan burcu yöneticisi Güneş bilinç/farkındalık ve kehanetle de ilişkilidir). Çocuk/lar ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Gölge yönü ile iletişimde gurur ve kibre karşı uyarı var. Düşüncelerimizin sevgiyle ifade bulması ve varolan her şeyin iyiliğine hizmet etsin. 

Venüs Yengeç ( 18 Temmuz – 11 Ağustos): . Yengeç burcunun temsil ettiği konular; ev, aile, yuva, kökler, vatan, halk, ölüm, korku, aidiyet ve güvenlik gibi ana başlıklarda toparlanabilir. Bu hali ile güç anlayışının ve arzusunun, maddi değerler ve ikili ilişkilerin doğasını şekillendirecek temalar genel olarak güvenlik ve aidiyet ihtiyaçlarına evriliyor. Güvenliği sağlamak adına rekabetçi enerjiler aktive olabilirken, harcamalar da benzer temalar üzerinde yoğunlaşabilir, özellikle emlak, evlilik, yurtdışı. İçinde bulunduğumuz aile, ev, yuva, vatanın güvenliğini sorgularken, aidiyet duygumuzla ya da kizle olan bağımızın gücüyle de yüzleşmemiz gerekebilir. Sevgiyi yengecin kıskaçlarında sıkıştırmadan, en derin korkularımıza bakabilme cesareti gösterebileceğimiz bir dönem olsun. 

Güneş Aslan (22 Temmuz saat 23:07 – 23 Ağustos ): NEMEAN

İnsanlığın Aslanlarla uzun bir yaşam öyküsü vardır. Kadim zamanlardan bu yana Aslan Tanrılar mitoloji ve efsanelere konu olmuş ve büyük saygı görmüşlerdir. Bunun yanında  insanlığın yüce ya da tam tersi kötücül özelliklerini sembolize eden bazı canavar ve tuhaf melez yaratıklar olarak da korku salmışlardır. 

Tıpkı her şeyin aydınlık ve gölge yanları olduğu gibi. Aslan Arketipi de tarih boyunca her birimizin içinde egoyu, sevgiyi, gücü, iradeyi, gururu, yaratıcılığı, neşeyi, eğlenceyı, ben demeyi özetle krallığını sürdürmüştür – gölge ve aydınlık yanlarıyla. 

**İnsanın kendi krallığını, yani varlığını ve benliğini yöneten kral, kendi iradesidir. Bu kralın yani iradenin, doğruluk ilkesine göre hareket edip etmemesi, kendi psişik dengesini etkileyen en önemli etmenlerden biridir. Adalet ilkesinden yoksun bir hükümranlık, kibir/ego şişkinliği doğurur.

Anadolu kültüründe “aslan” dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri “Hayder-i Kerrar Esed Ali” deyişidir. Bu deyiş İmam Ali’nin bir vasfını anlatır. Hayder-i Kerrar, “döne döne saldıran Aslan” anlamına gelir. Bir Aslan döne döne saldırdığında hareketleri geometrik olarak daireye karşılık gelir ve Aslan daireler çizerek saldırmış olur. Dairenin, sembolik olarak, bütünlüğe, bütünsel algıya, Geştalt’a gönderme yapmasından hareketle diyebiliriz ki Hayder-i Kerrar bir anlamıyla kendi içindeki bütünlüğüne, yani kendiliğine

-Jung’un deyişiyle özbene- ulaşmış olan ve bundan ötürü de tüm hareketleri bu bütüne göre olan, olgunlaşmış olan -Anadolu deyişiyle– “kemale ermiş olan” kişidir.

Tüm Aslan burçları ve içimdeki Aslan arketipine itafen..

Güneş döneminiz kutlu olsun

**kaynak: Elif Ersoy – “Aslan sembolü üzerine”

13 Temmuz 21 derece Oğlak Dolunayı: Önemli bir yapılanma süreci ve alınması gereken büyük kararların ışığında bir dolunay gerçekleşiyor. Yazının tamamı Dolunay haftasında paylaşılacak. 

28 Temmuz 5 derece Aslan Yeniayı:  Ego-benlik aksında bir arınma, soyunma ve kapanma dönemi. Yazının tamamı Dolunay haftasında paylaşılacak. 

 

AY BOŞLUKTA TAKVİMİ-TEMMUZ 2022

Ay 2,5 günde bir burç değiştirir ve bizi, temas ettiği her bir burcun arketip enerjisi ile buluşturur. Ay’ın bu yolculuğunda, burç değiştirmeden önce Güneş sistemindeki gezegenlerle herhangi bir etkileşiminin bulunmaması halini “Ay’ın boşlukta” olduğu zamanlar olarak tanımlıyoruz. Çünkü Ay enerjisini yansıtamaz ve potansiyeli kendi içinde kalır. Bu sebepledir ki Ay Boşlukta zamanlarında herhangi bir işin başlatılması, yeni bir girişimde bulunulması, toplantılar, ilk buluşmalar önerilmez. Daha çok eldeki işleri tamamlamak, iç kaynaklara yönelerek manevi pratiklere alan açmak, günlük rutinleri gerçekleştirmek için uygun zamanlardır.

1 Temmuz    …….   – 03:39

3 Temmuz   12:58 – 15:31

5 Temmuz   21:03 – 01:24

8 Temmuz   04:03 – 08:14

10 Temmuz 07:34 – 11:34

12 Temmuz 04:42 – 12:00

14 Temmuz 07:16 – 11:13

16 Temmuz 07:36 – 11:17

18 Temmuz 09:42 – 14:17

20 Temmuz 17:18 – 21:22

23 Temmuz 02:44 – 08:10

25 Temmuz 11:14 – 20:53

28 Temmuz 03:53 – 09:35

30 Temmuz 07:29 – 21:10

 

Related Posts