blog

Haziran ayına Astrocacao bakışı


AY BOŞLUKTA TAKVİMİ-HAZİRAN
2023

Ay 2,5 günde bir burç değiştirir ve bizi, temas ettiği her bir burcun arketip enerjisi ile buluşturur. Ay’ın bu yolculuğunda, burç değiştirmeden önce Güneş sistemindeki gezegenlerle herhangi bir etkileşiminin bulunmaması halini “Ay’ın boşlukta” olduğu zamanlar olarak tanımlıyoruz. Çünkü Ay enerjisini yansıtamaz ve potansiyeli kendi içinde kalır. Bu sebepledir ki Ay Boşlukta zamanlarında herhangi bir işin başlatılması, yeni bir girişimde bulunulması, toplantılar, ilk buluşmalar önerilmez. Daha çok eldeki işleri tamamlamak, iç kaynaklara yönelerek manevi pratiklere alan açmak, günlük rutinleri gerçekleştirmek için uygun zamanlardır.

   3 Haziran  03:50 / 08:03

   5 Haziran  06:23 / 10:30

   7 Haziran  07:39 / 11:41

   9 Haziran  23:27 / 02:32

 11 Haziran  16:19 / 16:20

 13 Haziran  21:26 / 21:30

 16 Haziran  04:36 / 04:45

 18 Haziran  09:23 / 13:57

 21 Haziran  00:43 / 01:03

 22 Haziran  20:00 / 13:34

 26 Haziran  01:24 / 01:56

 28 Haziran  11:18 / 11:55

 30 Haziran  17:20 / 17:59

 5 Haziran Venüs Aslan geçişi;   “güç” vurgusu ve yaratıcı enerjinin aktive olacağı kıymetli bir geçiş. Politik güç ile ilişkilendirilen Venüs Aslan geçişinde; gücü nasıl ve hangi niyetle kullandığımız önem arz ediyor. Bu dönem, özellikle ilişkilerde, iş birliklerinde, yaşamdan alınan tat anlayışında farkındalığın yükselmesi ile yaşam enerjisi de artar. Dolayısı ile eğlence sektörü, gezi-seyahat, finansal piyasalar ve lükse harcamalarda hareketlilik öne çıkabilir. Gölge prensibinde; özellikle ithalat, yurtdışı seyahatlere harcamalar, yabancılarla ilişkilerde güç savaşlarına, gruplaşmalara karşı temkinli olmakta fayda var. Bununla birlikte bazı harcama ya da kazanımlarda hatta ilişkilerde;  gizlilik ve geri plan vurgusu taşıyabilir. Açığa çıkan etki; yaratıcı ve sanatsal ifadeye aktarılarak geniş kitlelere ulaşması, görünürlük kazanması açısından değerlendirilebilir. Neşe ve ihtişamın ışıltısı eşlik etsin. İleri ve geri hareketi ile birlikte 7 Eylüle kadar Venüs Aslan geçişini deneyimliyor olacağız. 

11 Haziran Pluto’nun devam eden Retro hareketi Oğlak burcuna geçiyor; 7 Ekim’e kadar devam edecek Pluto’nun Oğlak burcundaki retrosunu esasında 30 Nisan 22 – 8 Ekim 22 tarihleri arasında deneyimlemiştik. Burada göz önünde tutmamız gereken önemi; Pluto’nun kolektif bir gezegen olması. Yani genel hatlarıyla doğrudan kişilerle değil, sistemlerle ilişkili etkileri ön plandadır. Dolayısı ile yaşamımızda  özellikle kişisel haritalarımızda belirgin etkileri tetikliyorsa; irin haline gelmiş olan ve fakat yine de tutunulan, kontrolü bırakmakta zorlanılan temalar üzerinde tabiri yerindeyse kazıma işlevi görebilir. Diyebiliriz ki; Gerek kollektif gerekse bireysel bazda, “güç” ve “otorite” tanımlarının üstünü kazıyarak, “görmezden gelinen ne”, “neye yüz çevriliyor” tekrar gözden geçirilmesine alan açabilir. Böylelikle Pluto’nun gücü optimal kullanılmış olur. Bununla birlikte; kollektifi kapsayan yapılarda ve sistemlerde ve dahi yer altı zenginlikleri ile ilgili temalarda görmezden gelinen ve korkulan her ne varsa gözden geçirmek adına toplumsal gündemleri tetikleyici nitelikleri öne çıkabilir.

11 Haziran Merkür İkizler geçişi; sosyal ağ kurmanın, bilgi paylaşımının ve haberleşmenin yoğunlaşacağı bu süreç 27 Haziran’a kadar devam ediyor olacak. Zihinsel aktivitenin hızlanmasına etki eden bir akış olması, hızlıca verilebilecek hatalı kararlara ya da işlemlere sebep olabilir, temkinli olmakta, iki kere düşünüp karar vermekte fayda var. Bununla birlikte, eğitim ve seyahat planlarını devreye sokmak, ticari ilişkileri hızlandırmak adına oldukça verimli bu akışta, ikizlerin çok odaklı ve meraklı yapısından dolayı odaklanma çalışmaları zihin için önemli egzersizlerden olacaktır. Güzeli düşünerek doğruyu konuştuğumuz bir dönem olsun. 

14 Haziran Saturn gerilemek üzere durağa giriyor, 20 Haziran Retro hareketi başlatıyor; sosyal adalet vurgusunu taşıyan bu geçişin belirgin etkileri arasında, kişisel sınırı ve ölçüyü belirlemeye dair gerekli sorumluluğu üstlenebilmek de vardır. Geri hareketi sırasında son 3 ayda bu çerçevede deneyimlenen hikayeleri gözden geçirerek, yeniden değerlendirme fırsatı yakalayabiliriz. İki zıt bir arada; şekillendiren, sınırlayan Saturn ile sınırsızlık vurgusu taşıyan-yayılan, sızan, elden kayan niteliği ile Balık. Bu geçiş, belki aile, belki içinde çalışılan kurum, belki de takip edilen idea fark etmez, hangi sisteme bağlıysak; fedakarlığın, özverinin sınırını gözden geçirmek, ilişkilerdeki ölçüyü yapılandırmak, inançlarda ve ideallerde farklılıklara açık olmak, daha bütüncül yaklaşabilmek adına önemli deneyimler sunabilir. Kolaylığı ile hizmet etsin. 

21 Haziran Güneş Yengeç geçişi; “LİTHA” ; Yaz Gündönümü,Güneş, gökyüzündeki zirvesine ulaşarak, yılın en uzun gününü onurlandırıyor. Dişil prensibin ve doğurganlığın kutlandığı, dişil prensibin eril prensible tamamladığı, iki gücün evliliklerinin kutlandığı zaman. Yaz gündönümü, yeniden doğuşun, ışığa geri dönüş sürecinin tamamlanışının, aydınlanışın, bilinçlenişin, yeni bir farkındalığa erişmenin sembolü, kış gündönümünde doğan “ışığın oğlu”nun taç giydiği, tahta çıktığı zaman (kaynak: mitolojisembolizm).

Kuzey kutbunda artık gündüzlerin kısalmaya başladığı ve aynı zamanda “Dünya Yoga günü” olarak da kutlanan 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcundaki ( yengeç dönencesi) seyahati de başlamış olur. 

Yengeç burcu Ay’ın yöneticiliğindedir. Bu sebeple Güneş’in dokunduğu enerji biraz daha ying’a yani içeriye, dişil prensibe yönelir. Bu enerji geçişi ev, aile, yuva, atalar, kökler, vatan ile ilgili konuları gündeme taşıyarak, aidiyet duygumuzu ve duygusal bağlarımızı gözden geçirebilmemiz için alan açar. 

Sezginin ve ilhamın artacağı, aile kökleri ve atalarla ilgili şifa çalışmalarının dönüştürücü gücünün hissedileceği enerjiler hakim diyebiliriz.

Bugün toprak anamızı ve atalarımızı onurlandırmak için fidan dikmek ya da bağışta bulunmak ne güzel olur. (Etkisi 23 Temmuza kadar aktif).

27 Haziran Merkür Yengeç geçişi; İletişimi, zihni, haberleşmeyi temsil eden Tanrı Ulağı Merkür’ün Yengeç burcu geçişinde gündeme taşıyacağı öncelikli konular; güvenlik, aile, vatan, mekanlar, yolculuklar, yurt dışı, yeraltı kaynakları, bilinçdışı ve rüyalar. Bu dönem, dikkatin ve sohbetin biraz daha güvenliği sağlama üzerine yoğunlaşması mümkün. Zihni meşgul eden geçmiş hatıralar, bu hatıraların yol açtığı duygusal blokajlar veya ailevi meselelerin konuşulup çözüme kavuşturulabileceği bir akış hakim. Elbette her gezegen konstelasyonunda olduğu gibi alt versiyonu ve üst versiyonu ile deneyime açık bir süreç. Gölgesi; alınganlık, adaptasyon güçlüğü, dürtüsel söylemler, güvenlik kaygısı, duygusal manipulasyon, ırkçılık şeklinde tezahür edebilir. Dolayısı ile psikolojik terapiler, nefes terapileri, şamanik şifa gibi bilinç dışı alanın sağaltımına yönelik çalışmalar Merkür Yengeç transitini verimli kullanmak için değerlendirilebilir.( Etkisi 11 Temmuza kadar aktif)

28 Haziran Neptün gerilemek üzere durağa giriyor; 4 Temmuz Retro hareketi başlatıyor; Teorilerin ve varsayımların gezegeni Neptün, kolektif bir gezegendir. Bu süreçte yanılsamalara, yanılgılara, yanıltıcı varsayımlara, yanlışlanabilir teorilere yönelik çalışan bir akıştan bahsedebiliriz. Bireysel bazda, yaşamımızda varsayımlarımızla hangi konularda en çok yanılsamayı yaşıyoruz gözlemleyebileceğimiz bir geçiş.  4 Aralık’a kadar devam edecek Retro hareketinde ise enerjinin daha içe yönelik çalışacağı ve  manevi değerlerin, merhamet ve şefkat anlayışının da gözden geçirilebileceği bir akışı başlatıyor. Gölge prensibi ise kolektif bilinçte bir takım karışıklıklar, yanıltıcı yönlendirmelere açık etkiler barındırıyor. “Yön bulmakta zorlandığım, netleşemediğim hangi konuları gerçekçi bir yaklaşımla çözüme kavuşturabilirim?” sorusunun rehberliği bu geçişte kıymetli. 

18 Haziran İkizler burcunda Yeniay; ayrı bir post olarak paylaşılacak.

4 Haziran Yay burcunda Dolunay; ayrı bir post olarak paylaşılacak.

 

astrocacao yazı: sevgili Uçgun 

görsel: Deniz Soykan

 

Related Posts