Kakao Seremonisi Nedir?

Kutsal kakao seremonisinin geçmişi hakkında kısaca…

Kakao, Orta ve Güney Amerika’da binlerce yıldır seremoniyel olarak kullanılan güçlü bir bitki tıbbıdır. Bu toprakların eski halkı tarafından kakaoya kutsal bir statü verilmiş ve tanrıları ile iletişim kurabildikleri için ona “tanrıların yiyecekleri” demişlerdir. İnsanoğlunun kakao meyvesini kullanmasının 5.000-15.000 yıl arasında olduğu düşünülüyor. Ama en eski arkeolojik kalıntı M.Ö. 2.000 yıllarına ait olduğu düşünülen Kakao içiminde kullanılan bir toprak kap.

Bu kültürler için kakao, sadece bir bitki değil; çok daha derin ve geniş bir anlama sahip olmuş. Bunu Maya Yaradılış Destanı’ndayer alan kakao ritüellerini konu alan çokça oymadan anlamak da mümkün. Günümüzde ise doğum sonrası ritüeller, düğünler ve sosyal buluşmalarda seremoniyel kullanımı, Maya kültürünün önemli bir parçası olarak devam ediyor.

Günümüzde kakao seremonileri

Kakao’nun tüm fiziksel ve duygusal faydalarının yanı sıra onu seremoniyel olarak aldığımızda bize ruhani olarak rehberlik eder. Bu kendimize, yaşama ve varoluşa bakış açımıza bir farkındalık getirir. Bu güçlü bitki tıbbının özünde, kakaonun bir ruhu olduğu gerçeği yatar.

İçinde yaşadığımız batı kültüründe, bitkilerin canlı olarak kabul edilmeleri bile son bir-iki yüzyılda kabul görmüş iken onların bir ruha sahip oldukları bilicinin oturması elbette ki zaman alacaktır. Ancak eski medeniyetlerinin ışığını, günümüz gündelik yaşam kültürlerinde yaşayan Güney Amerika gibi topluluklarda, bitkilerhala kutsal olarak görülür, onların ruhlarıyla çalışılır, rehberlik alınır ve saygı duyulur.

Kakao seremonileri,batıda göreceolarak yeni ama her gün güçlenen bir olgu.Batı kültürünün Cortez’den yarım asır sonra tekrardan ham kakao ile tanışması ise, bir grup lezzet ve anlam düşkünü insanın kakaoyla -çikolata endüstrisinin sunduğunun dışında- farklı bir ilişki kurma arayışına girmesiyle başlıyor. Bu yeniden tanışma döneminde, kakao bitkisinin seremoniyel kullanımı kültürü de öğrenilip batıya taşınmış oluyor.

Bir açıdan bakıldığında, modern ve antik kakao seremonileri arasında hiçbir farkyoktur diyebiliriz. Çünkü bir kakao seremonisi, kişiden, dönemden, ırktan bağımsız bir “kakao ile çalışma içgüdüsünden” doğar. Antik dönemde muhtemelen içgüdüsel dinleme ve kakao bitkisine danışılarak bulunan bu yol, günümüzde de bu sesi/çağrıyı içinde duyarak onunla çalışmak isteyen insanlar şeklinde ifade buluyor.

Kakao seremonileri gün geçtikçe daha da popüler olmaya devam ediyor. Buna çok da şaşırmamak gerekiyor aslında. Bu eğilim, sürü hayvanı olan biz insanoğlunun bir topluluk olarak birleşmenin basit gücünü -derinlerde bir yerde hala- hatırlayan içsel rehberliği aslında.

Cacao People da ismini ve felsefesini, hepimizin içinde yankı bulan bu içsel rehberlikten alıyor.

Bu eğilimin bir diğer nedeni de modern hayatla birlikte gittikçe kendinden ve iç sesinden uzaklaşan inasoğlunun tekrar içe dönüş özlemidir. Kakao seremonileri temelde, merkezlenmemiz, kalbimizle bağlantı kurmamız ve bu yaşamı öz sevgimizle en iyi şekilde yaşamamız konusunda bize yardımcı olur. Aynı zamanda onunla çalışmak, bedenimizin daha çok farkına varmamıza, yaratıcı ifademizi genişletmemize ve bir taraftan da bize ağır gelen kayıplarımızı ve acılarımızı bırakmamızda yardımcı olur. Bu süreç içerisinde,bedensel, duygusal ve zihinsel şifayı deneyimlemek,kendimizle olan bağlantılarımızı yeniden kurup bunun derinliklerini keşfetmek için alan açar. Kendimizle kurduğumuz bu iyileşmiş ve canlı bağ, sadece kendimizle değil ailelerimiz ve aynı zamanda dünya ile de daha farklı bir ilişki kuracağımız yeni bir yaşam yolculuğa çıkartır bizleri.

kakao seremonisi nedir

Farklı Kakao Seremonileri var mı?

Kakao Seremonileri çok farklı niyetlerle, akışlarda ve disiplinlerle yapılabilir ve yapılıyor da. Şamanik yolculuk, Şamanik dans, ses yolculuğu, şarkı, sesle şifa, yoga, resim, konuşma bunların arasında sıralanabilir. Kakao seremonilerinde izlenmesi gereken net bir kural yoktur ancak niyet bu seremoninin her aşamasında çokgüçlü bir öğedir.

Niyet açısından antik ve modern seremoniler arasında bir fark olmasa da Maya ve Aztek gibi yerli kültürlerin geleneksel seremonileri ile ilgili çoğu bilginin kaybolmuş olduğunu belirtmekte fayda var. Modern seremoniler, eski kültürlerden çokça ilham almasına rağmen farklı pratiklerin bir karışımından oluşuyor. Aslında pratikteki bu farlılık ve çeşitlilik, kakaonun ve şifasının daha çok kişiye ulaşmasını destekliyor diyebiliriz. Kimi yoga pratiği üzerinden, kimi sesle şifa veya dans üzerinden veya Şamanik yolculuk izinden kakao ile bağ kurup çalışma fırsatı yakalamış oluyor.  Bu çeşitliliği Cacao People olarak hem çok seviyor hem de destekliyoruz.

Kakao Seremonisinden ne beklemeliyim?

Her kakao seremonisi, alanı tutan kişinin farklılığının yanı sıra, o dönemin değişkenleri, katılan grubun içsel dinamikleri ve uygulanan buluşma pratiği ile farklılıklar gösterse de; kakao seremonisine katılan bir kişinin bekleyebileceği bir takım genel şeyler de vardır. O da özetle:

Kendinizle, kakaonun ruhuyla ve diğer insanlarla genelde kendi başınıza ulaşamayacağınız bir derinlikte bağ kurabilmeniz için güvenli, destekleyici, çoğaltıcı, besleyicive kolaylaştırıcı bir ortam.

Bu sağlanan güvenli alanın içindeki akış tamamen alan tutucu tarafından, katılan kişilerin iç dinamikleri ve seremoninin yapıldığı zaman ve mekan içindeki anlık değişkenlerle belirlense de genel bir akış içerisinde olur. Seremonilerdeki genel akış; grubun bir araya gelmesi, niyet paylaşımları, kakao içim/buluşma ritüeli, yolculuk, paylaşım ve kapanış bölümlerinden oluşur.

Her ne kadar bu şekilde sıralansa da tüm bu parçalar birbirinin içinde ve birlikte gelişir. Kakao Seremonisinin başlayıp tamamlanması, sadece grubun fiziki olarak buluşmasına denk gelmez. Seremoniler niyetle çalıştığından, bir kakao seremonisi “ona katılmaya niyet ettiğiniz anda” başlar ve hediyelerini yaşam içinde gördüğünüz sürece de devam eder.

Bazen niyet ve beklenti arasındaki farkı seçebilmek güç olabiliyor. Özellikle kişi daha önce başka bitki tıbbıyla çalışmışsa veya daha önceden güçlü bir kakao seremonisi deneyimlemiş ya da bir tanıdığı çok güçlü bir kakao deneyimini paylaşmışsa seremoni öncesi kişi yüksek bir beklenti içerisine girer. Oysa bu beklenti kişinin alacaklarının önündeki en büyük engeli oluşturur. Öncelikli niyet bu beklentiyi bırakmak yönünde olmalıdır.

Bir diğer konu ise niyet ve istek arasındadır. İstek, doğrusal bir neden-sonuç ilişkisi içerirken; niyet döngüsel bir yolculuğa çıkartarak yaşamın içinde anlamların açılması anlamına gelir. Bu konuyla ilgili diğer soruları Sıkça Sorulan Sorular bölümünde detaylandırdık.

Kakao Seremonisi
bizi ruhsal olarak nasıl destekler?

Kakao kendi içimize yolculuk yapmamız, kalbimiz ile bağlantı kurmamız, birtakım kalıplarımızıaçığa çıkarmamız, öz sevgimizibüyütmemiz, farkındalığımızı arttırmamız, yaşam yolculuğumuzda destek bulmamız ve kişisel gelişimimiz için bize yardım eder. Var olmayan şeyler yaratmaz,ancak geçtiğimizsüreçler ve içsel rehberliğimizi alabilmemiz için bir katalizör gibi çalışır.  O yüzdendir ki içgörümüzü ve bilincimizi genişletmemiz için bize yardımcı olan,kalp açıcı bir şifa kaynağı olarak bilinir.

Aynı zamanda kakao seremonileri,netleşmek, niyette bulunmak, şifa getirmek ve içsel süreçler için yardımcıdır. Kutsal bir alanda bulunmak zihnimizin genelde içinde bulunduğu önceden çizili sınırlardan çıkmasına yardımcı olarak yeni bir perspektif ve iç görü kazanmamıza izin verir. Seremoninin niyetine de bağlı olarak açılan alanlar,insanlarla güvenli ve açık kalpli bir şekilde bağ kurmasıiçin eşsizalanlar yaratır.

Birlikte kakaoyu paylaşmak ise, bizi aynı enerji frekansına getirir. Bu genelde birbirimizle ve diğerleriyle kuracağımız samimive daha derin bir bağ yaratır. Birçok insan birlikte kakaoyu paylaştığında kolektif bir ruh hali yükselmesi deneyimide yaşar. Kişisel farklılıklar gözlense de bir kakao seremonisinden sonra artmış canlılık, gelişmiş önsezive empati, gülen gözler, dahakendinden emin bir duruş gözlemlediğimiz özelliklerdir. Buna grup içinde ortak bir şekilde şahit olmak ise bizi her defasında büyüler.

Kakao kalbimizin enerjik alanını genişletir ve bir araya geldiğimizde bu alan odadaki birçok diğer kalp ile güçlenir ve tıpkı seremoninin akışında olduğu gibi her biri iç içe geçer. Yaşamda her canlı, bir diğeri için türünün tek örneği olan bir çeşit şifa ve mesaj taşır.Tanımadığınız insanlarla birlikte bir seremonide olsanız bile onlar kendi kişisel deneyimleri ile ilgili bir şey paylaşarak size hayatınızda şu an olduğunuz yerle alakalı olarak netlik sağlayabilir veya ilham olabilirler.Bu çoğaltıcı etki, çok yüksek bir şifa potansiyeli taşır.Bir grup birlikte kakao içeceği zamanfark etmeden bile  enerjilerini aynı dalga ve titreşime getirirler. Ama aynı zamanda da birbirini tanımadan seremoniye katılan kişilerin birçok ortak noktalarının çıkması da şu soruyu sordurur: Belki de aynı titreşimde oldukları için bir araya geldiler. Bir araya getiren neden veya nedenler ne olursa olsun bu birlikte çıkılan bireysel bir yolculuktur.

Eğer bir Kakao Seremonisini deneyimlemek istiyorsan Seremoni Takvimi sayfamızdan ilan ettiğimiz seremonileri takip edebilir, veya Seremoni düzenleyen uygulayıcılarımızın özel hesaplarından onlarla iletişime geçebilirsin.

Cacao People olarak bazı özel eventler, festivaller ve seremoniler düzenleyerek bu birleştirici ruhu Türkiye’de de çoğaltmayı hedefliyoruz.