blog

14-20 Kasım AstroCacao Yorumları

Merakla beklediğimiz haftalık yorumlarıyla söz Uçgun’un

21 Kasım Pazartesi: Haftaya Ay Terazi burcu seyri ile başlıyoruz, ikili ilişkilerde denge ve uyumun sağlanmasına yönelik deneyimler günün ilk saatlerine yansıyabilir. İş birlikleri, ortaklıklar ve uzlaşma gerektiren konulara ilişkin alınacak kararlar açısından acele etmemekte fayda var. Çünkü Jupiter bugün itibari ile 6 gün durağan pozisyonunda ilerliyor olacak. Temsile ettiği; yargı, hukuk, akademi, inançlar, eğitim sistemi, havayolları, yurt dışı ilişkilerde enerjinin kolay akmadığı, ilerlemenin kolay kolay kaydedilmediği gözlemlenebilir. Bugün öğle saatleri itibari ile Ay-Pluto etkileşimi, üzeri örtülü duyguların yüzeye çıkması ve dönüştürülmesi için uygun zamanlar. Duyguları ve bilinçdışı tepkimeleri gözlemlemek ve gerekli değişikliklerin sorumluluğunu almak fayda sağlayabilir. Ay saat 14:14 / 20:15 arasında boşluk etkisinde olacak. Yarım kalmış işleri tamamlamak, yeniaya doğru ilerleyen kapanan fazdaki ayın kalitelerine uygun arınma, temizlik ve eleme yapmak için değerlendirilebilinir. 20:15’de boşluk etkisinden çıkan Ay Akrep burcu seyri ile 2,5 gün ışığını kapatıyor olacak. Duygusal yoğunluğun artabileceği, daha sezgisel bir akış hissedilmeye başlanabilir. Psikolojik ya da tutkulu filmler, derin araştırmalar, şifa çalışmaları için uygun bir akşam. Bilgeliği ile hizmet etsin. 

22 Kasım Salı: Ay akrep burcunda ve balzamik fazda. Işığını iyiden iyiye örttüğü ve bu örtünmede Akrep’in de gizemine gönderme yapmakta. Geçmişe dair birikmiş duyguların yoğunluğu dikkati çekiyor. Bırakılması gereken bir duygu veya bir alışkanlık ya da  içinde bulunulan bir sosyal grup olabilir. Bugün, sahip olunan değerlerle ve birikmiş bilgiyle ilişkili konular öne çıkabilir. Cinsellik, miras gibi ortak paylaşımlara düzen getirilebilecek bir kalite hakim. Günün en belirgin geçişlerinden bir tanesi ise Venüs’ün Merkür hizalanması. Ulusal ve uluslararası ticaret, alışveriş, alma verme dengesi , finansal gelişmelerle ile ilişkili temalar öne çıkabilir. Son iki gündür hissedilebilen bu etki, iki gün daha aktifliğini koruyor olacak.  Öğle saatlerinde Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor. Yay burçlarının doğum günü kutlu olsun. Farklı kültürler ve felsefeler, eğitim, yayıncılık, rehberlik, hukuk, seyahatler ve keşiflerin yoğunluk kazandığı 1 aylık bir döneme giriyoruz. Akrep’in yoğunluğu daha iyimser ve fakat daha hedefe yönelik bir yapıya dönüyor. Hoşgörü ve anlayış rehberimiz olsun. 

23 Kasım Çarşamba: Yeni günü karşılarken hafiften huzursuzluk hissi eşlik edebilir. Ani ve fevri hareketler yerine sabah evden çıkmadan hafif bir bedensel egzersiz, zihnin ve bedenin dengesini sağlayabilir. Bu önemli çünkü, kazalar, sakarlıklar ve yanlış anlaşılmaların temelinde aceleci kararlar ve sabırsız davranışlar veya dalgınlıklar yer alabilir. Bununla birlikte öğle saatlerinde Ay-Neptün arasındaki kolay akış, halihazırdaki işlere de yansıyabilir. İlhamın ve yaratıcılığın paylaşımını destekleyen bir kalite denilebilir. Öğleden sonra ve akşamüstü saatlerinde ise; duygusal sağaltım ve güç kazanma yönünde seçimler yapılabilir. Güç ve kontrol kazanımına yönelik belirlenen hedeflere hizmet eden bir akış hakim. Akşam saatleri itibari ile Ay-Jupiter uyumu; yükselen duygulara ve ihtiyaçlara belli bir ölçüde karşılık vermek önemli. herhangi bir duyguya ya da derinliğe yoğun bir çekim duyulabilir. Kurban-kurtarıcı rollerine karşı uyanıklık gerektiren bu akışı,  manevi pratikler için değerlendirebiliriz.  Saat 21:15 / 23:15 arası Ay boşlukta seyredecek. 23:15 itibari ile Ay 2,5 günlük Yay burcu seyirne geçiyor. 

24 Kasım Perşembe: Güne Yeniay etkisi ile uyanıyoruz. Gece saat 01:57’de Yay burcunun 1 derecesinde bir Yeniay gerçekleşti. (Yeniay yazısını günün paylaşılan postunda okuyabilirsin). Yoğun ateş elementi vurgusu Yay burcu kalitelerinde öne çıkıyor. Özellikle Merkür-Venüs ‘ün hizası; kabına sığmayan bir potansiyeli işaret ediyor. İnanç, değerler ve fikirler adına gerekli olan yapılanma sorumluluğunu alabilmek kıymetli.  Elbette burada yüceltilen ve idealize edilen değerlerin abartıya kaçan fanatik yaklaşımlara da tetik verebileceğini hatırlamakta fayda var. Günün öne çıkan ve değerlendiriecek yaşam alanları ise; seyahatler, yurtdışı ilişkiler, eğitim öğretim, hukuk. Akşam saatlerinde Ay-Chiron etkileşimi, inançlar ve değerlerle ilişkili kolay tetiklenme verebilir. eksik ve yetersiz hissedilen konularda bakış açısı geliştirmek şifalandırıcı olacaktır. Gün bilgeliği ile hizmet etsin. 

25 Kasım Cuma: Ay Yay burcu seyrinde ilerliyor.  Gün genelinde aktif ve harekete geçirici etkiler göze çarpıyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde, seyahatlerde, eğitimlerde, hukuksal süreçlerde yazılı sözlü aksaklıklara ve hatalara açık bir etkiden bahsedebiliriz. İhtiyaçları karşılarken hız ve yüzeysellik, yıpratıcı ve hasar verici olabilir. Yine de kişisel ifade ve iletişim ile hataların telafi edilebilmesi mümkün. Kafa karışıklığı, belirsizlik, yön bulmakta zorlanma, odaklanma güçlüğü ve unutkanlık özellikle öğle saatleri en yoğun hali ile deneyimlenebilir. Bir tasarı veya vizyonu ortaya koymak gibi  bir niyet varsa, bunun ihtiyaca ne kadar hizmet ettiğini gözden geçirmek faydalı olabilir. Akşam saatleri ise Ay-Jupiter uyumsuzluğu,  abartılı beslenme ve harcamada bulunmayı tetikleyici etkide akış sunuyor. Dürtüsel ve abartıya kaçan davranışları gözlemlemek kıymetli.  Bu etkinin olumlu kullanımı ise kişisel olarak inançlara hitap etmeyen toplumsal geleneklerden, öğretilerden, göreneklerden ve bağımlılıklardan özgürleşmektir. Saat 22:21/ 00:18 Ay boşluk etkisinde olacak.  yenilik içeren herhangi bir girişimde bulunmamak, halihazırdaki işleri tamamlamak, içe dönük pratiklere alan açmak adına uygun bir zaman dilimi.  Gün bilgeliği ile hizmet etsin. 

26 Kasım Cumartesi: Güne Ay Oğlak burcu seyri ile başlıyoruz. 2,5 gün sürecek bu geçiş; uzun vadeye yayılan, belli bir sistemi ve disiplini gerekli kılan amaç ve hedeflere yönelik değerlendirilebiliriz. Gece kesinleşmiş olan Venüs-Chiron etkisi aktif. İlişkilerde uyum ve şifaya açık bir kalite. Akşamüstü itibari ile yeni gruplar ve topluluklarla belli bir hedefe yönelik paylaşımlar yapılmasına uygun etkiler devrede (Ay-Kad). Uzun vadeli organizasyonlara yönelik adımlar destekleniyor ve fakat akşam saatlerinde kesinleşecek Venüs-Gad uyumsuzluğu ikili ilişkilerde güvenin daha sonradan sorgulanabilirliği olabileceğine işaret ediyor. Güven ve iyimserlik uyuşmayabilir.  Gün bilgeliği ile hizmet etsin. 

27 Kasım Pazar: Ay Oğlak seyri ile devam eden gelinde, duygusal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi planlar yapmak ve hedefler belirlemeye eğilimli olabiliriz. Jupiter’in ileri hareketinin başlaması ile maddi değerler, idealler, hukuksal süreçler, akademik kaynaklar, eğitim sistemi, havayollar ve yurt dışı bağlantılı süreçlerde ileriye ve gelişime yönelik hareketlilikler ve gündemler ön plana çıkabilir. Özellikle kişisel olarak bu temalarda  gerileme enerjisi yaşayanlar için güzel haber diyebiliriz. Gün ortasında Ay-Neptün uyumu; tasarım ve ilhamı somut değerlere aktararak değerlendirilebilir. Akşam saatlerinde Ay-Pluto hizası ise; duygusal olarak zorlayıcı ve hassasiyete açık bir zaman kalitesi. Duyguların kontrolü zorlaşabilir.  Özellikle anne ve kadın figürleri bağlantılı konularda güç savaşlarına karşı uyarıyor.  Bu enerjinin bilinçdışı çalışmalara yönelik  kullanılması ise son derece verim sağlayıcı. Okult, metafizik, derinlik isteyen konuların araştırılması yine enerjinin bir başka fayda sağlayan kullanımı. Saat 23:11/ 01:07 Ay boşlukta seyrediyor. Yeni haftaya başlamadan önce tamamlanması gereken ve düzen isteyen son işlere zaman ayırmak, manevi pratiklere alan açmak yönünde verimli bir zaman dilimi. Gün bilgeliği ile hizmet etsin

Astro Cacao gökyüzü rehberliğinin haftanıza ışık olması dileğimle

Related Posts