blog

AstroCacao Ekim 2022’ye genel bakış…

Sonbaharın özlediğimiz kokularını içimize çekerek yavaş yavaş yazı uğurluyoruz.

Sevgili Uçgun‘un AstroCacao yazısıyla bizimle paylaştıklarına ve yönelttiği sorulara yaşamlarımızdaki karşılıklarıyla bakabiliriz. Önemli günlerdeki daha detaylı paylaşımlar için Cacao People instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Düşlerinize hizmet edecek tohumlar diktiğiniz verimli bir ay olsun dileriz.

ASTRO CACAO EKİM 2022

5 Ekim’e kadar durağan pozisyonunda kalacak Merkür, saat 12:07 itibari ile ileri hareketini  başlatıyor. Klasik yaklaşımda, Merkür durağan pozisyonundayken herhangi bir yeni girişimde bulunulması, elektronik alet alınması, yazılı sözlü anlaşma ya da ticari alım satımda bulunulması önerilmez. Evlilikler Venüs ile ilgili olduğu için bu kapsama dahil edilmese de iletişim,  bağlantı ve aktarımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da pek verim vaat etmediğini söylemek yanlış olmaz. 

Ortalama 3 hafta geri hareketi ile öz sorumluluklarımızı, düşünce yapımızı ve ifade biçimimizi gözden geçirmemiz adına “iletişim/aktarım” temalı deneyimler sunan Merkür,  ileri hareketini başlatmasıyla; iletişim, haberleşme ve odaklanma gibi temel zihinsel faaliyetlerde oldukça aktif ve hızlı ilerleyecek bir sürece giriyoruz.  Dolayısı ile bir süredir askıda kalan, ertelenen, aksayan görüşmeler ve bağlantılar yeniden hız kazanabilir. Retro dönemlerinin önemli yapılanma ve gözden geçirme dönemleri olduğunu artık çoğumuz biliyoruz. Bu sebeple denilebilir ki, her şey eski haliyle kaldığı yerden devam ediyorsa bu yapılanma fırsatını ıskalamış olabiliriz. Biraz da bu sebeple İleri hareketine başlayan Merkür’ün ilk 10 günlük gölge günleri kıymetli. Hala kendi düzenini dikte eden, eleştiren, tekrarlayan, kopyalayan, detayda takılan, endişe içeren düşünce ve ifadeler varsa, bu farkındalıkla ele alınması yapılandırıcı olabilir. Merkür’ün devam eden seyahatinde 11 Ekim itibari ile 30 Ekim’e kadar, Terazi arketipi yeniden aktive oluyor ( retro hareketini terazi burcunda başlatmıştı). İlişkilere, uzlaşma gerektiren iş birliklerine, evlilik ya da ticari ortaklıklara, siyasi görüşme ve haberleşmelere dair algının genişleyebileceği bir akışa gireceğiz. Birlikteliklere veya ayrılıklara dair yön belirleyici kararlar alınabileceği gibi söylemler ve alınan haberler arka planı olan ve gizlilik içeren yapıda olabilir. Ölçü ve sınır bilincinin önemini hatırlamak ilişkileri dengelememizde altın anahtar niteliğinde.  

6 Ekim Pluto ileri hareketini başlatmak üzere durağan pozisyonuna başlıyor ve 12 Ekim itibari ile ileri hareketini başlatıyor; Pluto bir jenerasyon gezegenidir, kişisel mevzuların ötesinde kollektif yapı, sistemler ve yeraltı kaynakları ile ilişkilidir. Kabalistik yaklaşımda, yaşam ağacında “Daat” küresini temsil eder ve  ilahi alandan akan bilgiyi insan algısına uygun hale getiren, bilgiyi transforme eden bir filtre niteliğinde olduğundan bahsedilir. Klasik yaklaşımda ise, kitlesel ölümleri, çürümüş ve artık görevini tamamlamış olanı dönüştürme gücüne atıfta bulunulur. 

Pluto’un Oğlak burcunda, son 6 aylık döneme yayılan geri hareketi boyunca; kollektifi kapsayan yapılarda ve sistemlerde ve dahi yer altı zenginlikleri ile ilgili temalarda görmezden gelinen ve korkulan her ne varsa gözden geçirmek adına toplumsal gündemleri tetikleyici nitelikte iş gördü. Bireysel haritalarda ise kişisel gezegenlerle irtibatı ile bir çoğumuzun yaşamlarında artık irin haline gelmiş olan ve fakat yine de tutunulan, kontrolü bırakmakta zorlanılan temalar üzerinde tabiri yerindeyse kazıma işlevi gördü. Gerek kollektif gerekse bireysel bazda, “güç” ve “otorite” tanımlarının üstünü kazıyarak, “görmezden gelinen ne”, “neye yüz çevriliyor” tekrar gözden geçirilmesine alan açtı.  

Şimdi ise bütün bu gözden geçirme ve gerekli sorumluluğu alma dönemi sona eriyor. Karanlıkların prensi Pluto, 12 Ekim itibari ile hızını yeniden kazanarak genele yansıyan etkilerini yoğunlaşıyor. Nisan ayına kadar,  Oğlak burcunun son derecelerindeki ileri hareketi ile toplumları ilgilendiren sistemsel değişiklikleri, bir takım kemikleşmiş kuralların ve yapıların çöküşünü, otorite ve kontrolün el değiştirmesini, çalışma disiplinlerinin yapılanmasını gündeme taşıyarak yeni bir sayfa ve düzen anlayışı için gerekli hareketleri tetikleyebilir. 

“Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe etme. nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?” Şems-i Tebrizi

20 Ekim Saturn ileri hareketini başlatma üzere durağan pozisyona giriyor ve 26 Ekim itibari ile ileri hareketini başlatıyor; zaman algısını, sınırları, karmik hikayeleri hem kitlesel hem de bireysel bazda yapılandırma sanatının ustasıdır, Saturn. İlahi dişi; ilahi erile şekil veren sınır çizen prensiptir. 20 Ekim’de durağan pozisyona geçmesi ile zaman algısında yavaşlık hissedilebilir. Kova burcundaki yavaşlığı; teknolojik aletlerde, sistemlerde, küçük büyük kominitelerde bir takım krizleri ve aksaklıkları tetikleyebilir. 6 günü kapsayan durağan sürecinde,  gerekli sistemsel düzenleme, yapılandırmalara alternatif çözümler geliştirmek enerjinin optimal kullanımını destekleyecektir. İçinde bulunduğumuz toplumsal sınıf, dernek veya parçası olduğumuz çemberlerde, bireyselliğinimizi ve farklılığımızı yapılandırma fırsatı yakalayabilir,  varsa dışlanma korkumuz, yüzleşme sorumluluğu alabiliriz. Saturn, 26 Ekim itibari ile ileri hareketini başlatarak 7 Mart’a kadar Kova burcundaki seyahatine devam edecek. Bu süreçte, son iki yılın ana teması olan sosyal gruplar -ki bu içinde bulunduğumuz küçük aile grubumuz da olabilir, bir şifa çemberi ya da bir dernek de- birlikte, omuz omuza ve fakat biricik ifademizle sağlam bir yapı oluşturma üzerine deneyimlerden geçebiliriz. Nihayetinde, Saturn Kova’nın mesajı net; ancak farklılıkların bir araya gelmesi ile kollektif düzlemde sağlam bir yapıdan söz edebiliriz. İhtiyacımız olan dışlanma korkusu ile yüzleşebilme sorumluluğu bize çıkış yolunu gösterecektir. 

23 Ekim Güneş ve Venüs Akrep burcunda transitini başlatıyor; Benliğin ve bilincin, farkındalığın ve gücün Akrep arketipinde aktive olmasıyla Güneş, görünenin ötesindeki karanlık alana ışığı taşımaya başlıyor. Bu dönem; gizli, üzeri örtülü ya da tabu olarak değerlendirilen konularda, ortaklı paylaşım (cinsellik ve para) ve psikolojik dinamiklerde gündemler daha keskin bir perdede şekillenebilir. Venüs’ün de eş zamanlı Akrep’in vibrasyonuna bağlanması, yaşamdan alınan tat ve keyfin daha tutkulu ve yoğun tezahür edebileceğini gösterir. Aşk, para ve güç istenci katmerlenerek, arzunun ve tutkunun ağına takılabilir. Özellikle ilişkilerde, ortaklı paylaşımlarda; sahip olma, kıskançlık, manipüle etme şeklinde gölge etkisi tetikleyici olabilir. Orta yolu bulmak, net bir taraf tutan akrep için zordur, belki de bu vesile ile yaşamlarımızda siyah ve beyaz olarak neleri ayrıştırdığımızı fark edebilir ve bu yönde anlayış geliştirilebilinir. Akrep’in öğretisi; “bırakabilmek” üzerine krizlerle gelen dönüşümdür. Hatırla, “vazgeçtiğin topraklar senindir (İsa)”. 

28 Ekim Mars ikizler burcunda durağan pozisyonunu başlatıyor ve 2 Kasım itibari ile 4 aylık geri hareketini başlatıyor, önemli bir eşik; 10 Şubat durağan ve 16 Ocak ileri hareketi: Hareket prensibi ile ilişkili Mars’ın durakta pozisyonu pek de kulağa rahat bir akış gibi gelmiyor değil mi? Üstelik ikizler burcunda, iletişim, hız, bağlantı kurma kalitelerinde tezahür ederken. Bu hali ile diyebiliriz ki; 6 günlük durağan süresince kazalara, sakatlıkla, kesici aletlere, iletişim aletlerinde gelişebilecek arızalara, iletişimsel sorunlara, ameliyat planlamalarına karşı biraz daha temkinli olmakta fayda var. Önemli girişimler bu zaman diliminde askıya alınabilir. 2 Kasım itibari ile geri hareketinde yarım kalmış iş ve girişimler yeniden gözden geçirilerek tamamlanması için harekete geçilebilinir. 

29 Ekim gece Merkür Akrep ( etki süresi 17 Kasım’a kadar): Söz büyüdür. Zihinsel performansın bir hayli artacağı, algının keskinleşeceği bir kalite aktive oluyor. Akrep enerjisi derine bakabilme niteliği ile bilinir ve  dönüştürücü gücü de hayli yüksek. Dolayısı ile bu dönem zihin, gizli olana merak sarabilir; okult, ezoterik ve metafizik kaynaklarla bağlantı kurmaya yönelik bir eğilim gösterebilir. Elbette, her bir zihin yapısında katmalı tezahür eden bu akış, kişisel deneyimlerde farklı kaliteleri ile tetikler. Daha ketum olmakla ya da olanı saklamak gibi ya da daha derin iletişime geçmek ya da entirikalarla zihni meşgul etmek gibi. Merkür Akrep geçişinde zihni karanlığından ve dikenlerinden ayıklamak, arındırmak ve bilgiyi dönüştürücü bir güç olarak kullanabilmek kıymetli olacaktır. dolayısı ile yazarak ya da terapi alarak zihinsel sağaltım sağlanabilir. 

 

9 Ekim Dolunay 16 derece Koç burcunda; Chiron kavuşumlu: Yazının detayı Dolunay haftasında paylaşılacak. 

25 Ekim Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda: Yazının detayı Güneş tutulması haftasında paylaşılacak. 

AY BOŞLUKTA TAKVİMİ-EKİM 2022

Ay 2,5 günde bir burç değiştirir ve bizi, temas ettiği her bir burcun arketip enerjisi ile buluşturur. Ay’ın bu yolculuğunda, burç değiştirmeden önce Güneş sistemindeki gezegenlerle herhangi bir etkileşiminin bulunmaması halini “Ay’ın boşlukta” olduğu zamanlar olarak tanımlıyoruz. Çünkü Ay enerjisini yansıtamaz ve potansiyeli kendi içinde kalır. Bu sebepledir ki Ay Boşlukta zamanlarında herhangi bir işin başlatılması, yeni bir girişimde bulunulması, toplantılar, ilk buluşmalar önerilmez. Daha çok eldeki işleri tamamlamak, iç kaynaklara yönelerek manevi pratiklere alan açmak, günlük rutinleri gerçekleştirmek için uygun zamanlardır.

  2 Ekim     00:46 / 10:37

  4 Ekim     06:48 / 13:20

  6 Ekim     01:45 / 15:46

  8 Ekim     14:10  /18:56

10 Ekim     17:01 / 00:03

13 Ekim     14:06 / 21:44

15 Ekim     00:41 / 19:10

17 Ekim     23:56 / 07:44

20 Ekim     13:35 / 19:25

22 Ekim     21:17 / 04:23

25 Ekim     03:35 / 10:18

27 Ekim     07:27/ 13:54

29 Ekim     16:09 / 16:21

31 Ekim     18:14 / 18:42

 

 

Related Posts