Cacaoista Kübra’dan Mektup

Rehber bitkilerle çalıştığımızda onların çağrısını derinden bir ses olarak işitiriz. Buna kulak vermeyi ve o rehberliği kullanmayı ise zaman içinde o bitkiyle aramızda oluşan ilişki ile öğreniriz. Herkesin bitkiyle kurduğu ilişkinin şekil ve muhabbeti biriciktir. Bunu belirli bir insanla kurduğun ilişkiden çok ayrı görmezsen, söylediğimi kolaylıkla içselleştirebilirsin.

Kakao’dan aldığım çağrılardan biri de, alanını tuttuğum Kakao Seremonileri’nin Türkiye’de sadece benimle kısıtlı kalmaması yönündeydi. Bu, benzer çağrıyı içinde hisseden, yetiştireceğim kişilerle birlikte Kakao’nun aynı anda çok daha fazla kişiye ulaşması anlamına geliyordu. Çağrı büyük olsa da bunu büyük harflerle dile getirmiyorum. Çünkü biliyordum ki o ses, ulaşması gereken kişilerce duyulacak.

Kakao Çıraklık İnzivası alanını tuttuğum güçlü niyetim: Katılan kişilerin aldıkları bu ilmi yaşamlarında kullanmaları; hem kendilerini hem de alan tuttacakları kişileri çoğaltmaları. İnzivanın içeriği ve aktaracaklarım, katılan kişilerin bu sıfatlarıyla buluşmalarını ve onları onurlandırmalarını hedefliyor.

Kakao’nun o yumuşak ve güçlü alanında buluşmak dileğiyle,

Kübra

Bu inziva ile
kendime neler katabilirim?

Kakao Çıraklık İnzivası, doğrusal bir akıştan ziyade kişinin Kakao üzerinden çıktığı döngüsel bir yolculuktur. Görünürde, Kakao ile çalışmayı içeren bir çok yeni beceri kazanıp, hali hazırda sahip olduğun özelliklerini keşfederken; inziva sırasında yapacağın çalışmalar ve katılacağın Kakao Seremonileriyle içsel deneyiminde derinleşip kendi yaraların üzerinde çalışma imkanı bulursun.

Kübra Saatçıoğlu’nun alanını tuttuğu bu inzivada, usta bitkilerle iletişim, Kakao ile nasıl iletişim kurabileceğin, farklı seremoni tekniklerin, seremoniyel Kakao hazırlama çeşitleri ve ilmi aktarımı, seremoni alanı açma ve tutma detayları gibi bilgiler, deneyimler üzerinden aktarılıyor.

  Lütfen Ülke ya da Şehir belirtin

  İçinde duyduğun çağrıyı dillendirir misin?

  İnzivanın süresi ve
  akışı nasıl?

  İnziva dört aşamadan oluşuyor.

  -Munay ki inisiyesiyelerinin aktarımı (İki ay içinde, ikişer günden oluşan, iki buluşmada)

  -Kakao İnzivası (Bir hafta)

  -Deneyim Seremonileri (İki hafta içerisinde iki seremoni)

  -Çıraklık Seremonileri inzivası ve inisiye aktarımı (üç gün)

  Kimler katılabilir?

  Daha çok belirli alanlarda alan tutan kişiler çalışmalarını derinleştirmek ve merkezlemek için tercih etse de aslında bu inzivada Kakao’nun çağrısını duyan herkes katılabilir. Bu sebeple, her konu ve çalışma, temel seviyeden ele alınarak aktarılıyor. (+18)