CACAOISTALAR

Uçgun Gültekin

Bilinmeyene tutku kendini bilmeye niyetlendiğin an tohumlanır yüreğinde” diye tanımlıyor Uçgun, yolculuğunun başlangıcını.

Yaklaşık 10 yıldır ise Şamanik şifa sanatlarında, Rüyalar, Yoga ve Astroloji alanlarında, bu tutkunun izini sürüyor.

2020 Mayıs ayında, Kakao’nun ruhu ve şifası ile onu buluşturan, Ustası Kübra ile tanıştı. Çağın tini ve Kakao’nun çağrısı ile çıktığı Kakao’nun çıraklığı yolculuğunda kendiyle ve varoluşla olan bağlantısında derinleşerek, bir düşün parçası oldu.

Kendi yolculuğundan ilhamla, Kakao’nun bilgeliği ve ilahi dokunuşunun, ona kalbini açanlarla buluşması niyeti ile Kakao Seremonilerine rehberlik yapmaktadır.

 

İletişim