blog

ASTRO-CACAO Temmuz 2021

Her haliye YAZ geldi.

Bu ayın bizim ve sevdiklerimiz için önemli günlerini paylaşıp sonrasında sevgili #thecacaopeople @ucgun__ ‘un kaleminden aylık gök golaylarını ve bize açtığı potansiyelleri dinleyelim.

7 Temmuz Dünya Çikolata günü

20-23 Temmuz Kurban Bayramı

YENİAY – Aydınlığın, karanlığın kucağına çekildiği ve enerjinin içe döndüğü zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Sessizliğe kulak verilir, bağ bahçe düzenlenir, ayrık otlar temizlenir, tohuma yer açılır. Kozmik annemizin Güneşten aldığı  ilk ışığında da ( Hilal fazı) tohum toprak ananın rahmine bırakılır.

10 Temmuz saat 04:16’da Yengeç burcunun 18 derecesinde bir Yeniay gerçekleşiyor. Ay, doğal yöneticisi olduğu Yengeç burcunda inisiyatifi ele alıyor.

Şans Noktası ile Jupiter’in ufka bıraktığı bir işaret var.

İlahi adalet!

Bu bir çağrı ve der ki; güvenli kabuğu kırıp endişe ve kırılganlıklarla yüzleşerek, duygusal ihtiyaçları fark edip, duygusal büyümenin önündeki engelleri aşma zamanıdır. Ev, aile, yuva, atalar, kökler, vatan ile ilgili konularda; koruma, korunma, duygusal olarak iç güvenliği oluşturma dürtüsü ile harekete geçme gereksinimi doğabilir.

Özgürlüğün sözcüsü Uranüs, Venüs ( güç) ve Saturn (otorite) apeksinde sabitte bir t-kare açısı oluşturuyor üstelik Mars bu etkileşimi ateşi ile besliyor; zorluklara, kısıtlamalara, baskı ve otoriteye rağmen, iletişimde, politikada, finansal alanda, değişim ve yenilik açısından, kararlı bir enerjinin hakimiyeti ve söz konusu. Neye direndiğini fark etmek önemli. Belki de artık dar gelen güvenli kabuğu bırakıp, büyüdüğünü kabul etmek gerekiyordur. İÇ GÜVENLİĞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELER?

DOLUNAY- Dolunaylar başlatma değil, bırakma ve tamamlanma zamanlarıdır. Yeniay’da atılan adımların ve girişimlerin görünür olabileceği ve bunun yanında hedeflere giden yolda, ayağımıza dolanan engellerin neler olduğunun açığa çıkabileceği değerli bir faz.

24 Temmuz saat 05:36’da Kova burcunun 1 derecesinde bir Dolunay gerçekleşiyor. 

Aynı burçta ard arda iki kez Dolunay’a şahit olacağız, bir ikincisi Ağustos ayında gerçekleşecek olan Kova burcundaki bu dolunay; insan hakları, özgürlük ihtiyacı, eşitlik ve kardeşlik, kendi bireyliliğini ve farklılığını ifade etme özgürlüğü için harekete geçmeye ve entelektüel gelişmelere işaret ediyor.

Mavi Ay..

Yengeç yeniayında güvenlik anlayışına dair geliştirilen farkındalık, Kova’nın bireyleşme anlayışıyla uyumlanarak,  hak ve özgürlük temalarını gündeme taşıyabilir.  Merkür (Yengeç), Pluto (Oğlak) karşıtlığı aile, yuva, vatan, çocuklar ve ticari konularda geri planda kalan, üzeri örtülmüş bir takım sırların ortaya çıkmasıyla gelişebilecek güç çekişmelerinden bahseder. Bununla birlikte Merkür’ün Neptün rx ( Balık) teması, müzik, tiyatro ve sanatla ilgili gelişmeleri de vurguladığını söyleyebiliriz.

İkili ilişkilerde kendini ve yaratıcılığını kolaylıkla ortaya koymanın, görünür olmanın, ışığını yaymanın ve parlamanın özgürce ifade bulmanın önündeki engellerin ele alınacağı bir dolunay. Evrensel bir bilinçte, sağlıklı bir ego geliştirerek duygusal güvenliği sağlama zamanı. FİKİRLERİMİ ÖZGÜRCE İFADE ETMEMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELER? 

11 Temmuz saat 23:35 – Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor; Merkür’ün bulunduğu burç nasıl düşündüğümüz, nasıl algıladığımız ve düşüncelerin odağını oluşturan meseleleri işaret eder. Merkür Yengeç burcundayken düşünce yapısı biraz daha sübjektiflik kazanır. İçsel görü artar. Aile, vatan, anne/annelik, atalarla odak konusu olurken, bilinçdışı faktörlerin farkında olmadan düşüncelere sızması da söz konusu olabilir. Bu hali ile rüyalar yoğunlaşabilir. Zihni meşgul eden geçmiş hatıralar, bu hatıraların yol açtığı duygusal blokajlar veya ailevi meseleler üzerine bilinçdışı terapiler, nefes terapileri ve şamanik şifa çalışmaları Merkür Yengeç transitini verimli kullanmak için değerlendirilebilir. DÜŞÜNCELERİMDE NE KADAR OBJEKTİFİM?

22 Temmuz saat 03:36 Venüs Başak burcuna geçiş yaparken, aynı gün saat 17:26’da Güneş Aslan burcu transiti başlıyor; Venüs kısaca nasıl ilişki kurduğumuz ve sevgiyi alıp verme şeklimizi gösterir. Başak burcundaki transitinde ise gücünü tam olarak yansıtamadığı için, sevgiyi ifade etmede, ilişki kurmada rahat değildir. Daha çok faydalı olma, hizmet etme ve düzen odaklı ilişki kurama eğilimi görülür. Eğlence, güzellik, maddi manevi değerlerde verimlilik ve işe yararlık arayışı ön plana geçerek sevmenin, ilişki kurmanın daha fonksiyonel yapısı ile ilgilenilir. KUSUR BULMADAN OLANI OLDUĞU HALİYLE SEVEBİLİYOR  MUYUM?

Güneş’in Aslan burcu transiti; Güneş doğal yöneticisi olduğu Aslan’ın özelliklerini yoğun şekilde öne çıkaran bir enerji akışı başlatır. Benliği, yaratıcılığı, yaşam enerjisini yükselterek, kendini daha rahat ortaya koyabilme, görünür olabilme gücünü aktive eder. Bir başkasının onayı ve beğenisini olmadan, fakat tamamen göz ardı etmeden de – kendi değerini ve yaratıcılığını ifade edebilme cesareti göstermek, bu transitte önem kazanır. ONAYLANMA İHTİYACI DUYMADAN GÖRÜNÜR OLABİLİYOR MUYUM?

28 Temmuz saat 04:11’de Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor; yaratıcı düşüncelerin cesaretle ifade bulacağı bir süreçtir. Zihnin çalışma şekli biraz daha ben merkezci olabilirken, sanat, tiyatro, yatırımlar, çocuklarla iletişim konuları zihni meşgul eden konular olabilir. Kendini ifade şekli doğrudan, dikkat çekici bir hal alabilirken, düşünceleri içtenlikle ve samimiyetle, onaylanma ya da alkış bekleme ihtiyacında olmadan aktarabilmek önem kazanır.  Tartışmalara, egosantrik söz düellolarına açık bir zaman kalitesidir. DÜŞÜNCELERİMİ İÇTENLİKLE İFADE EDEBİLİYOR MUYUM?

29 Temmuz saat 23:32’de Mars Başak burcuna geçiş yapıyor; Mars ne için ve nasıl harekete geçtiğimizi ya da nelerle mücadele ettiğimizi işaret eder. Başak burcunun temkinli doğası itibari ile bu transitle birlikte eylemlerde biraz daha dikkatli, planlı ve pratik bir yapı sergilenmeye başlanabilir. Bazıları için sağlıklı yaşam planlamaları öne çıkarken bazıları için ise iş ve çalışma koşullarında, hizmet ettiği alanda düzenlemeye gitme eğilimi oluşabilir. YAŞAMIMDA HANGİ ALANA DÜZEN GETİRMEYE İHTİYACIM VAR?  

1 Temmuz Mars – Saturn karşıtlığı: Otorite figürleri ile çekişme. İçsel otoriteyi sağlamakta geri çeken korku ve travmalar yüzeye çıkabilir. Yüzleşmek için sorumluluk almakta fayda var.

4 Temmuz Mars Uranüs karesi: Kaza ve sakarlıklara açık bir gün, ani ve fevri çıkışlara karşı temkinli olmakta fayda var. Hafif tempo yürüyüş veya yüzme, oluşan yoğun enerjinin sağaltımı için destekleyici olabilir.

6 Temmuz Merkür Neptün karesi: odaklanma güçlüğü yaşanabilir. Yazılı sözlü anlaşmalarda, ikili ilişkilerde yanıtlıcı faktörler ya da kararsızlık, kafa karışıklığı oluşabilir. Enerji sanatsal faaliyetlere akıtarak dengelenebilir.

7 Temmuz Venüs Saturn karşıtlığı: Sevgiyi alma vermede pürüzler yaşanması, finansal konularda ve ikili ilişkilerde zıtlaşmalara yol açabilir. Sevilmeme, reddedilme korkusuyla yüzleşmek adına değerlendirilebilecek önemli bir zaman dilimi. Öz şefkat geliştirmek adına bireysel danışmanlık almak bugünün enerjisini değerlendirmek adına son derece kıymetli.

8 Temmuz Venüs Uranüs karesi: Temeli sağlam olmayan ilişkilerde ani beklenmedik kopuşlar yaşanabilir. Ekonomi piyasalarında beklenmeyen iniş çıkışlar söz konusu olabilir. Bugün özelinde yatırımlarda temkinli olmakta fayda var.

12 Temmuz Merkür Jupiter üçgen: Sözlü yazılı iletişimde, anlaşmalarda destekleyici etkiler. Yeni bir eğitime başlamak için değerlendirilebilir. Bir rehber ya da önemli bir kişinin tavsiyesi ve öğüdü ile önemli bir farkındalık kapısı aralanabilir.

13 Temmuz Venüs Mars kavuşum: Aşk kapıyı çalabilir. Mevcut ilişkide tatlı dil, sevecenlik, anlayışla, sevginin gücünü hatırlatabilir. Duyguların ve değerlerin somut bir yapıya dönüşmesi için harekete cesaretle geçirici bir etki hakim.

18 Temmuz Güneş Pluton karşıtlığı: Otorite figürleri ile güç çekişmeleri, hırs, manipülatif etkiler söz konusu olabilir. Bazıları için baskıcı ve otoriter yanıyla, bazıları içinse kolay manipüle olan ve baskı altında kriz yaşayan tarafıyla yüzleşme fırsatı veren bir enerji diyebiliriz.

25 Temmuz Merkür- Pluton karşıtlığı: Zihinsel olarak gerginlik hissi açığa çıkabilir. Düşünceler, fikirler ve odak gizli olana kayabilir. Bazı sırlar kulağa fısıldanabilir, ya da bir sırrı paylaşarak rahatlama ihtiyacı doğabilir. Acele karar vermemekte fayda var. 

29 Temmuz Mars- Jupiter karşıtlığı: İnançlar, din ve yaşam felsefesi adına mücadele dürtüsü yoğunluk kazanabilir.  Bireysel bazda İçsel bir mücadeleyi tetikleyici unsurlar olabileceği gibi inançların abartılması ile aşırılığa kaçılabilecek davranışları da açığa çıkartabilecek bir etki olabilir. Bununla birlikte bugün lüks ya da gereksiz harcamalara karşı da temkinli olmakta fayda var.

Temmuz Ay Boşlukta Takvimi

Ay 2,5 günde bir burç değiştirir ve bizi, temas ettiği her bir burcun arketip enerjisi ile buluşturur. Ay’ın bu yolculuğunda, burç değiştirmeden önce Güneş sistemindeki gezegenlerle herhangi bir etkileşiminin bulunmaması halini “Ay’ın boşlukta” olduğu zamanlar olarak tanımlıyoruz.

Çünkü Ay enerjisini yansıtamaz ve potansiyeli kendi içinde kalır. Bu sebepledir ki Ay Boşlukta zamanlarında herhangi bir işin başlatılması, yeni bir girişimde bulunulması, toplantılar, ilk buluşmalar önerilmez. Daha çok eldeki işleri tamamlamak, iç kaynaklara yönelerek manevi pratiklere alan açmak, günlük rutinleri gerçekleştirmek için uygun zamanlardır.

30 HAZİRAN  20:39 – 04:21

3 TEMMUZ    07:14 – 15:27

5 TEMMUZ    19:56 – 04:23

8 TEMMUZ    07:19 – 16:50

10 TEMMUZ  19:09 – 03:20

12 TEMMUZ  15:28 – 11:30

15 TEMMUZ  09:46 – 17:31

17 TEMMUZ  14:03 – 21:38

19 TEMMUZ   19:30 – 00:07

22 TEMMUZ   01:25 – 01:36

23 TEMMUZ   19:34 – 03:12

26 TEMMUZ   02:13 – 06:29

28 TEMMUZ   04:12 – 12:57

30 TEMMUZ   22:37 – 23:07